GÓI 30.000 TỶ ĐƠN GIẢN THỦ TỤC ĐỂ HỖ TRỢ MUA NHÀ - CĂN HỘ TP.HỒ CHÍ MINH

Gói 30.000 tỷ được chính phủ tung ra một thời gian khá dài, tuy nhiên tốc độ giải ngân còn thấp, chỉ khoảng 4% tính tới thời điểm này. Tạo điều kiện để đẩy mạnh giải ngân gói này đang là vấn đề được chính phủ quan tâm. - See more at: http://nhadat24h.net/Contents/12237/goi-30000-ty-cho-phep-dung-chinh-can-ho-sap-mua-de-the-chap/chinh-sach-dat-dai/#sthash.GGMnNPqr.dpuf
Gói 30.000 tỷ được chính phủ tung ra một thời gian khá dài, tuy nhiên tốc độ giải ngân còn thấp, chỉ khoảng 4% tính tới thời điểm này. Tạo điều kiện để đẩy mạnh giải ngân gói này đang là vấn đề được chính phủ quan tâm. - See more at: http://nhadat24h.net/Contents/12237/goi-30000-ty-cho-phep-dung-chinh-can-ho-sap-mua-de-the-chap/chinh-sach-dat-dai/#sthash.GGMnNPqr.dpuf
Gói 30.000 tỷ được chính phủ tung ra một thời gian khá dài, tuy nhiên tốc độ giải ngân còn thấp, chỉ khoảng 4% tính tới thời điểm này. Tạo điều kiện để đẩy mạnh giải ngân gói này đang là vấn đề được chính phủ quan tâm. - See more at: http://nhadat24h.net/Contents/12237/goi-30000-ty-cho-phep-dung-chinh-can-ho-sap-mua-de-the-chap/chinh-sach-dat-dai/#sthash.GGMnNPqr.dpuf
Gói 30.000 tỷ được chính phủ tung ra một thời gian khá dài, tuy nhiên tốc độ giải ngân còn thấp, chỉ khoảng 4% tính tới thời điểm này. Tạo điều kiện để đẩy mạnh giải ngân gói này đang là vấn đề được chính phủ quan tâm. - See more at: http://nhadat24h.net/Contents/12237/goi-30000-ty-cho-phep-dung-chinh-can-ho-sap-mua-de-the-chap/chinh-sach-dat-dai/#sthash.GGMnNPqr.dpuf
Gói 30.000 tỷ được chính phủ tung ra một thời gian khá dài, tuy nhiên tốc độ giải ngân còn thấp, chỉ khoảng 4% tính tới thời điểm này. Tạo điều kiện để đẩy mạnh giải ngân gói này đang là vấn đề được chính phủ quan tâm. - See more at: http://nhadat24h.net/Contents/12237/goi-30000-ty-cho-phep-dung-chinh-can-ho-sap-mua-de-the-chap/chinh-sach-dat-dai/#sthash.GGMnNPqr.dpuf
Gói 30.000 tỷ được chính phủ tung ra một thời gian khá dài, tuy nhiên tốc độ giải ngân còn thấp, chỉ khoảng 4% tính tới thời điểm này. Tạo điều kiện để đẩy mạnh giải ngân gói này đang là vấn đề được chính phủ quan tâm. - See more at: http://nhadat24h.net/Contents/12237/goi-30000-ty-cho-phep-dung-chinh-can-ho-sap-mua-de-the-chap/chinh-sach-dat-dai/#sthash.GGMnNPqr.dpuf
Đơn giản hóa thủ tục cho gói 30.000 tỷ
Gói 30.000 tỷ được chính phủ tung ra trong một thời gian khá dài, tuy nhiên tốc độ giải ngân khá thấp, khoảng 4% tính tới thời điểm hiện tại. Tạo điều kiện để đẩy mạnh giải ngân gới này đang được chính phủ quan tâm.

Bộ Xây Dựng vừa ký với Ngân Hàng Nhà Nước, Bộ Tài Nguyên và Môi Trường cùng Bộ Tư Pháp với nội dung quang trọng là cho phép các đối tượng thu nhập thấp có thể dùng chính căn hộ mua tại dự án nhà thu nhập thấp, nhà xã hội để thế chấp tại ngân hàng khi vay vốn từ gói 30.000 tỷ hỗ trợ nhà ở của Chính Phủ.
Bộ Xây dựng vừa ký với các Bộ liên quan về việc cho phép các đối tượng mua căn hộ tai dự án nhà thu nhập thấp, nhà xã hội có thể dùng chính căn hộ đang mua để thế chấp tại Ngân Hàng khi vay vốn từ gói 30.000 tỷ.
Đơn giản hóa thủ tục đi vay là cách hiệu quả và thiết thực để hỗ trợ người dân có nhà ở. - See more at: http://nhadat24h.net/Contents/12237/goi-30000-ty-cho-phep-dung-chinh-can-ho-sap-mua-de-the-chap/chinh-sach-dat-dai/#sthash.GGMnNPqr.dpuf

Trước đó, để vay gói cứu trợ này người đi vay phải chứng minh được khả năng trả nợ hoặc có tài sản thế chấp. Điều kiện này tuy đơn giản, nhưng không dễ dàng cho người có thu nhập thấp. Giờ đây người mua có thể lấy tài sản sắp sở hữu để làm thủ tục đi vay, đó là một bước đột phá trong chính sách của gói hỗ trợ này. Bên cạnh đó, người dân chỉ cần xác nhận ở cơ quan về tình trạng nhà ở và thu nhập là có thể đủ điều kiện vay vốn mua nhà. Để đảm bảo tính xác thực cho những khai báo trên, cả người khai báo và lãnh đạo đơn vị khi ký vào bản xác nhận phải chịu trách nhiệm về những thông tin của người vay vốn mua nhà. Điều này sẽ giảm bớt được sự cồng kềnh trong thủ tục cho người đi vay, theo đó đẩy nhanh quá trình giải ngân. đưa gói 30.000 tỷ về đúng với mục đích và tên gọi ban đầu: Gói cứu trợ.
Theo nhadat24h.net


0 nhận xét :

CĂN HỘ

TIN TỨC